O nas

Początki

Chór powstał w 1986 roku z inicjatywy Hipolita Szalkiewicza, Waldemara Okołowskiego i Jana Kiersnowskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej w Iławie.

Pierwszym dyrygentem zespołu została Alicja Szymańska, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku i nauczyciel Szkoły Muzycznej. Grupa założycieli wraz z dyrygentką postanowiła, że swoją działalność artystyczną nowo powstały zespół będzie prowadził pod nazywą CHÓR CAMERATA. Nazwa camerata nawiązuje do stowarzyszenia włoskich kompozytorów, poetów i teoretyków muzyki powstałego we Florencji w końcu XVI w., którzy zgodnie z duchem renesansu postanowili sięgną do zabytków muzyki antycznej i ją wykonywać. Nie bez znaczenia było również nawiązanie do używanego w nazewnictwie muzycznym sformułowania muzyka kameralna dla określenia muzyki wykonywanej przez niewielki zespół instrumentalistów. Początkowo zresztą nazwa ta doskonale odzwierciedla charakter chóru Camerata, który był zespołem małym, a więc kameralnym.

Pierwszymi śpiewakami chóru Camerata byli nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej, z czasem dołączyli do nich miłośnicy muzyki chóralnej innych profesji z Iławy i okolic, a także młodzież innych szkół iławskich. W krótkim czasie chór zdobył sympatię iławskich słuchaczy, a jego występy zaczęły uświetniać uroczystości szkolne, miejskie i kościelne. Władze Iławy objęły patronat nad chórem.

Camerata pod kierownictwem Alicji Szymańskiej rozpoczęła swoją samodzielną działalność koncertową już po dwóch latach działalności, wykonując wiele koncertów w kraju i zagranicą. W repertuarze chóru znalazły się renesansowe motety, barokowe utwory muzyki chóralnej, sakralne i świeckie kompozycje XX wieku oraz utwory inspirowane muzyką ludową i popularną.

W maju 1988 roku zespół wziął udział w Ogólnopolskim przeglądzie chórów nauczycielskich w Poznaniu. Pierwsze podróże zagraniczne zespól odbył na Litwę w 1989 r., do Szwecji w 1992 r. i do Włoch w 1993 r. Camerata śpiewała dla Papieża Jana Pawła II w czasie jego Pielgrzymki do Polski w 1991 roku na Mszy św. w Olsztynie, a także podczas niezapomnianej dla chórzystów audiencji papieskiej w Castel Gandolfo w 1993 roku.

Kontynuacja

We wrześniu 1993 roku dyrygentem chóru Camerata została Honorata Cybula, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pod dyrekcją Honoraty Cybuli zespół systematycznie rozwija swoje umiejętności wykonawcze sięgając do coraz ambitniejszego repertuaru muzyki chóralnej i wokalno – instrumentalnej. Camerata zaczyna uczestniczyć w festiwalach i konkursach chóralnych zdobywając na nich wiele nagród i wyróżnień. Jednocześnie chór działa aktywnie dla dobra lokalnej społeczności miasta Iławy i powiatu Iławskiego. Corocznie wykonuje ok. 25 koncertów uświetniając uroczystości samorządowe, kościelne, szkolne i inne. 6 czerwca 1999 r. podczas siódmej wizyty Papież Jan Paweł II w Polsce śpiewacy Cameraty wraz z innymi chórzystami śpiewają na Mszy św. na błoniach elbląskich. Od 2001 r. Camerata organizuje coroczne Iławskie Spotkania Chóralne, na które zjeżdżają zaprzyjaźnione chóry z Warmii i Mazur, Kujaw i Pomorza.

W swojej 25 letniej działalności Chór Camerata koncertował przede wszystkim w Polsce, ale śpiewał również dla publiczności Anglii, Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Majorki, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Watykanu i Włoch. Skład zespołu poszerza się o nowych chórzystów, regularnie w pracach zespołu bierze udział ok. 50 osób wśród których jest stały trzon osób pracujących i bardzo dynamiczna, charakteryzująca się dużą rotacją grupa uczniów iławskich szkół średnich. W 2000 roku spośród chórzystów zostaje utworzony kameralny zespół wokalny Ad libitum. Działa on pod kierunkiem Honoraty Cybuli w ramach chóru Camerata specjalizując się w wykonywaniu kameralnej muzyki wokalnej m. in. renesansowych motetów i madrygałów. Od 1995 roku chór Camerata współpracuje z niemieckim chórem St. Hubertus z Sinnersdorf. Przyjaźń obu zespołów zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami koncertowymi i podróżami artystycznymi. W grudniu 1997 roku chór Camerata zaśpiewał Koncert Adwentowy w Sali Filharmonii Kolońskiej przed 2 tysięczną publicznością. Połączone chóry – St. Hubertus i Camerata wykonały duże formy wokalno - instrumentalne m. in. Missa Credo W. A. Mozarta, Completorium G.G. Gorczyckiego, Gloria A. Viwaldiego. Ostatnim wspólnym projektem artystycznym była podróż obu zespołów na festiwal chóralny Zima na Majorce (2010).


Znaczącym wydarzenie w działalności chóru ostatnich lat jest współpraca artystyczna z chórem im. Profesora Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. 8 września 2007 r. w 130 rocznicę objawień maryjnych w Gietrzwałdzie Camerata wraz z Wawrzyczkami wykonuje Kantatę Maryjną Józefa Świdra oraz 17 października 2008 r. w 30 rocznicę wyboru Papieża Jana Pawała II - Missa Pro Pace Wojciecha Kilara.

Od 2002 roku chór Camerata działa w ramach Stowarzyszenia Chór Camerata, które w 2005 r. uzyskuje statut Organizacji Pożytku Publicznego.